FUNDACJA

Celem powstałej w 2019 roku Fundacji jest ogólnopolska działalność na rzecz propagowania, promocji oraz wspierania idei mediacji, a także rozpowszechnianie mediacji jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych.

Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej mediacji i form jej wykorzystania, jak również alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Podejmujemy działania aby dotrzeć do jak największego kręgu odbiorców, aby zaznajamiać ich z instytucją mediacji. Dążąc do realizacji tego celu, prowadzimy spotkania informacyjne, warsztaty, szkolenia oraz konsultacje. Działania te mają przybliżyć naszym odbiorcom zalety mediacji oraz zachęcić do korzystania z niej, jako tańszej i skuteczniejszej alternatywy dla postępowania sądowego. W ramach utworzonego Ośrodka Mediacyjnego prowadzimy mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz pracowniczych. Nasi mediatorzy prezentują wysoki poziom wiedzy merytorycznej, dążą także do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju kompetencji przydatnych w rozwiązywaniu sporów.

Do pobrania: Statut Fundacji „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji”

WŁADZE FUNDACJI

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu Andrzej Gulik
Wiceprezes Zarządu Andrzej Gwarda
Członek Zarządu Mateusz Gołębiowski

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Jerzy Wysoczański
Członek Rady Natalia Wysoczańska

DLA KOGO JESTEŚMY?

Odbiorcami naszych działań są:

  • osoby fizyczne pragnące zapoznać się z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów oraz chcące skorzystać z mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz pracowniczych;
  • przedsiębiorcy zamierzający skorzystać z instytucji mediacji oraz programów szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych, jak również pragnący wprowadzić w swoich przedsiębiorstwach mechanizmy wewnętrznego rozstrzygania sporów pracowniczych;
  • instytucje publiczne m.in. przedszkola, szkoły, placówki wychowawcze, domy pomocy społecznej, kluby seniora, uczelnie, urzędy, prokuratury, sądy, itd. pragnące popularyzować ideę mediacji, jako alternatywy dla procesu sądowego oraz sposobu dialogu;
  • instytucje stanowiące prawo, które będziemy przekonywać do jak najszerszych zmian legislacyjnych, zachęcających strony do podejmowania mediacji zamiast kierowania spraw do sądu.

ZESPÓŁ

Nasz zespół tworzą specjaliści różnych profesji. Są wśród nas doświadczeni mediatorzy, prawnicy, psychologowie, pedagodzy oraz politolodzy. Dzięki temu możemy spojrzeć na każdy problem z wielu perspektyw, co przyczynia się do skuteczności podejmowanych działań. Wszystkich nas łączy przekonanie o słuszności mediacji jako alternatywy dla procesu sądowego oraz sposobu dialogu.

WOLONTARIAT

Praca fundacji opiera się na pasji oraz osobistym zaangażowaniu członków zespołu. Biorąc pod uwagę fakt, że ciągle angażujemy się w nowe projekty, jesteśmy otwarci na współpracę w ramach wolontariatu.

Nasi wolontariusze uczestniczą w bieżących działaniach fundacji, pomagają w realizacji różnych projektów i pozyskiwaniu sponsorów, przygotowaniu spotkań informacyjnych, warsztatów w szkołach oraz organizacji konferencji naukowych i innych wydarzeń. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesyłanie swoich aplikacji.

FUNDACJA

Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej mediacji i form jej wykorzystania, jak również alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Podejmujemy działania aby dotrzeć do jak największego kręgu odbiorców, aby zaznajamiać ich z instytucją mediacji. Dążąc do realizacji tego celu, prowadzimy spotkania informacyjne, warsztaty, szkolenia oraz konsultacje. Działania te mają przybliżyć naszym odbiorcom zalety mediacji oraz zachęcić do korzystania z niej, jako tańszej i skuteczniejszej alternatywy dla postępowania sądowego. W ramach utworzonego Ośrodka Mediacyjnego prowadzimy mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz pracowniczych. Nasi mediatorzy prezentują wysoki poziom wiedzy merytorycznej, dążą także do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju kompetencji przydatnych w rozwiązywaniu sporów.

Do pobrania: Statut Fundacji „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji”

WŁADZE FUNDACJI

Zarząd Fundacji

Andrzej Gulik Prezes Zarządu
Andrzej Gwarda Wiceprezes Zarządu
Mateusz Gołębiowski Członek Zarządu

Rada Fundacji

Jerzy Wysoczański Przewodniczący Rady
Natalia Wysoczańska Członek Rady

DLA KOGO JESTEŚMY?

Odbiorcami naszych działań są:

  • osoby fizyczne pragnące zapoznać się z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów oraz chcące skorzystać z mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz pracowniczych;
  • przedsiębiorcy zamierzający skorzystać z instytucji mediacji oraz programów szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych, jak również pragnący wprowadzić w swoich przedsiębiorstwach mechanizmy wewnętrznego rozstrzygania sporów pracowniczych;
  • instytucje publiczne m.in. przedszkola, szkoły, placówki wychowawcze, domy pomocy społecznej, kluby seniora, uczelnie, urzędy, prokuratury, sądy, itd. pragnące popularyzować ideę mediacji, jako alternatywy dla procesu sądowego oraz sposobu dialogu;
  • instytucje stanowiące prawo, które będziemy przekonywać do jak najszerszych zmian legislacyjnych, zachęcających strony do podejmowania mediacji zamiast kierowania spraw do sądu.

ZESPÓŁ

Nasz zespół tworzą specjaliści różnych profesji. Są wśród nas doświadczeni mediatorzy, prawnicy, psychologowie, pedagodzy oraz politolodzy. Dzięki temu możemy spojrzeć na każdy problem z wielu perspektyw, co przyczynia się do skuteczności podejmowanych działań. Wszystkich nas łączy przekonanie o słuszności mediacji jako alternatywy dla procesu sądowego oraz sposobu dialogu.

WOLONTARIAT

Praca fundacji opiera się na pasji oraz osobistym zaangażowaniu członków zespołu. Biorąc pod uwagę fakt, że ciągle angażujemy się w nowe projekty, jesteśmy otwarci na współpracę w ramach wolontariatu.

Nasi wolontariusze uczestniczą w bieżących działaniach fundacji, pomagają w realizacji różnych projektów i pozyskiwaniu sponsorów, przygotowaniu spotkań informacyjnych, warsztatów w szkołach oraz organizacji konferencji naukowych i innych wydarzeń. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesyłanie swoich aplikacji.

Fundacja

Dowiedz się więcej

Kontakt

Promujemy i rozwijamy ideę mediacji jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych.

Biuro fundacji

Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji

ul. Młyńska 3/13

61-729 Poznań

tel. 661 750 356

biuro@centrum-mediacji.org

NIP: 7831802059

Dane fundacji

Fundacja „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji”

ul. Młyńska 3/13, 61-729 Poznań

KRS: 0000787206

NIP: 7831802059

REGON: 383429108

Ⓒ CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU MEDIACJI 2019 - Wszystkie prawa zastrzeżone