AKTUALNOŚCI

(dodano 12 sierpnia 2019 r.)

W dniu 21 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w wyniku której podwyższeniu ulega szereg opłat sądowych w sprawach cywilnych. Warto zwrócić uwagę, że opłata sądowa od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej będzie teraz wynosiła 1/5 opłaty sądowej od pozwu, a nie jak dotychczas 40 zł lub 300 zł. Oznacza to, że w sprawie, w której wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 100 000,00 zł opłata sądowa zamiast 300 zł wyniesie już niedługo aż 1 000 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że zawezwanie do próby ugodowej było dotychczas najtańszym i najmniej ryzykownym sposobem przerwania biegu przedawnienia, warto teraz zastanowić się nad mediacją, zwłaszcza, że zgodnie z art. 123 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia. Co więcej, nowelizacja ustawy o kosztach sądowych dodała art. 13e stanowiący, że w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa w sporze konsumenckim wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie. Warto zatem pamiętać o mediacji, zanim na dobre zaangażujemy się w spór sądowy, gdyż może ona pomóc nam zaoszczędzić sporo pieniędzy.

AKTUALNOŚCI

(dodano 12 sierpnia 2019 r.)

W dniu 21 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w wyniku której podwyższeniu ulega szereg opłat sądowych w sprawach cywilnych. Warto zwrócić uwagę, że opłata sądowa od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej będzie teraz wynosiła 1/5 opłaty sądowej od pozwu, a nie jak dotychczas 40 zł lub 300 zł. Oznacza to, że w sprawie, w której wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 100 000,00 zł opłata sądowa zamiast 300 zł wyniesie już niedługo aż 1 000 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że zawezwanie do próby ugodowej było dotychczas najtańszym i najmniej ryzykownym sposobem przerwania biegu przedawnienia, warto teraz zastanowić się nad mediacją, zwłaszcza, że zgodnie z art. 123 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia. Co więcej, nowelizacja ustawy o kosztach sądowych dodała art. 13e stanowiący, że w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa w sporze konsumenckim wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie. Warto zatem pamiętać o mediacji, zanim na dobre zaangażujemy się w spór sądowy, gdyż może ona pomóc nam zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Fundacja

Dowiedz się więcej

Kontakt

Promujemy i rozwijamy ideę mediacji jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych.

Biuro fundacji

Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji

ul. Młyńska 3/13

61-729 Poznań

tel. 661 750 356

biuro@centrum-mediacji.org

NIP: 7831802059

Dane fundacji

Fundacja „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji”

ul. Młyńska 3/13, 61-729 Poznań

KRS: 0000787206

NIP: 7831802059

REGON: 383429108

Ⓒ CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU MEDIACJI 2019 - Wszystkie prawa zastrzeżone