SPOTKANIA INFORMACYJNE

Pierwszym i podstawowym krokiem w promowaniu idei mediacji jest przekazywanie wiedzy o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (ADR) podczas spotkań informacyjnych. Spotkania te przeprowadzamy w różnego typu instytucjach publicznych, tj. przedszkolach, szkołach, placówkach wychowawczych, domach pomocy społecznej, klubach seniora, uczelniach, urzędach oraz sądach. Ich celem jest informowanie, czym jest mediacja, jakie są jej zasady i przebieg oraz jakie korzyści z niej płyną. Uczestnicy tych spotkań dowiadują się, gdzie mogą skorzystać z pomocy mediatora oraz przeprowadzić mediację. Dodatkowo nabywają podstawową wiedzę o mediacji, którą mogą rozwijać podczas organizowanych przez zespół fundacji warsztatach.

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Pierwszym i podstawowym krokiem w promowaniu idei mediacji jest przekazywanie wiedzy o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (ADR) podczas spotkań informacyjnych. Spotkania te przeprowadzamy w różnego typu instytucjach publicznych, tj. przedszkolach, szkołach, placówkach wychowawczych, domach pomocy społecznej, klubach seniora, uczelniach, urzędach oraz sądach. Ich celem jest informowanie, czym jest mediacja, jakie są jej zasady i przebieg oraz jakie korzyści z niej płyną. Uczestnicy tych spotkań dowiadują się, gdzie mogą skorzystać z pomocy mediatora oraz przeprowadzić mediację. Dodatkowo nabywają podstawową wiedzę o mediacji, którą mogą rozwijać podczas organizowanych przez zespół fundacji warsztatach.

Fundacja

Dowiedz się więcej

Kontakt

Promujemy i rozwijamy ideę mediacji jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych.

Biuro fundacji

Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji

ul. Młyńska 3/13

61-729 Poznań

tel. 661 750 356

biuro@centrum-mediacji.org

NIP: 7831802059

Dane fundacji

Fundacja „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji”

ul. Młyńska 3/13, 61-729 Poznań

KRS: 0000787206

NIP: 7831802059

REGON: 383429108

Ⓒ CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU MEDIACJI 2019 - Wszystkie prawa zastrzeżone